logo_img

 

 

黃如潔

何許人也

劉貞靈

     黃如潔何許人也?台灣中部人也。年少讀書,青年結婚生子,畫圖為業。

因悟人生無常,每每自桃園騎摩托車至苗栗獅潭鄉下,恭聽張公尚德講授佛學與哲學有年。

彼堅定捨家、離妻、別子、睽女、拋財,一心向佛。

張師憫其志、憐其生、貴其向,經思慮徘徊再三,特護持道南書院,囑其自勉、自勵,於道南書院修持。

其為人也,少語;

其為事也,潔淨;

其與天地萬物也,一體。

是以彼與周圍田地同在,居住與園林菜蔬為伍,靜時讀富貴的華嚴為業,朝有太陽菩薩,晚有月神星星。上有藍天白雲、湘潭蒼空,悠遠無盡;下有清澈本然,由聖峰南嶽衡山來的流水。

還有、還有……

此黃如潔也。

因而世界各地慕道而來者,無不讚其為人。

張老師羨其為自己站起來而無事的:

老僧也!

老僧也!

老僧也!

 

二零一三年七月六日

於湘潭道南書院

----